پژوهشکده مواد و انرژی
پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان از سال ۱۳۶۴ با عنوان مرکز تحقیقات مهندسی در حوزه انجام تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری‌های نوین تاسیس شده و طرح‌های متعددی را متناسب با نیازهای صنعتی و فناوری کشور انجام داده است. در این زمینه می توان به دستاوردهای پژوهشی در حوزه فناوری پیل‌های سوختی و آشکارسازها اشاره کرد که این واحد پژوهشی را به پیشرو این فناوری در سطح ملی مبدل ساخته است. این مرکز از سال ۱۳۹۰، از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به پژوهشگاه فضایی ایران منتقل و به پژوهشکده ارتقاء یافته است.
پژوهشکده مواد و انرژی


     فراموشی کلمه عبور